Preteklost športnega društva

ZGODOVINA

Ob 40. obletnici se je pripravil poseben zbornik, ki opisuje celotno zgodovino športnega društva Mlinše.